تیری آنری اسطوره فراموش نشدنی لیگ جزیره

1 دیدگاه

  • نوید نوبخت
  • 19 بهمن 1396

اگر بجای انری ونگر در اون سال از تیم رفته بود اوضاع الان ارسنال خیلی بهتر ازین بود .