بهترین بازیکن جهان؛ انتخاب فابرگاس در تیم رویایی‌اش

سسک فابرگاس در تیم منتحخب پنج نفره اش جایی برای لیونل مسی خالی کرد

"هر چه از او بگویم، تکرار مکررات است"

0 دیدگاه