تاکتیک بد مانع لوکاکو؛ "نمی‌خواهند گلزنی کند"

0 دیدگاه