مصدومیت مسعود شجاعی در جریان دیدار آاِک با جیانینا

مصدومیت مسعود شجاعی در جریان دیدار آاِک با جیانینا
تکل خطرناک مدافع جیانینا روی پای شجاعی که منجر به اخراج این بازیکن و تعویض لژیونر کشورمان در دقیقه 61 بازی شد

1 دیدگاه

انشالله دو باره خوب شی