ساموئل اومتیتی و یری مینا خط دفاعی جدید بارسلونا

آیا می توان به این خط دفاعی اعتماد کرد؟

0 دیدگاه