وقتی هیچ چیز آن طوری که باید پیش نمیرود!

2 دیدگاه

  • صادق رفیعی
  • 24 دی 1396

نصفش رونالدو بود.........

  • حميدرضا قديري
  • 24 دی 1396

ببخشيد كه مسي از اين حركتا بلد نيس كلا كه انجام بده