چه بر سر رئال مادرید زیدان آمده است؟

1 دیدگاه

در هر صورت عسقین شماها ... همیشه توی تاریخ بهترین بوده و هستین و خواهید بود ... همیشه توی اوج نمیشه بود ... توی چهارسال اخیر سه بار قهرمانی توی اروپا و اقایی کردن توی جهان ... دو قهرمانی پشت سرهم توی تاریخ اروپا که هیچ تیمی تا ابد نمی تونه این کرکر تکرار کنه ... این رکوردها تا ابد جاودانه هست چون رعال همیشه جاودانه بوده