همکاری های فوق العاده مسی و جوردی آلبا

1 دیدگاه

  • messi ستاره بی تکرار
  • 23 دی 1396

فوق العادس مسی..چقدر راحت بازی میکنه..چون میدونه کجا داراه ضربه میزنه سعی نمیکنه زور الکی بزنه و محکم بشوته..وقتی بازیشو میشینی نگاه میکنی واقعا میفهمی سطح هوش و درک فوتبالش با همه متفاوته..بی حاشیه و سربه زیر بدون هیچ ادعایی..