گلهای برتر سامان قدوس مرد اول فوتبال سوئد

گل های برتر سامان قدوس که منجر به انتخاب این بازیکن به عنوان مهاجم برتر لیگ سوئد شد

0 دیدگاه