مراسم پرتاب عروسک ( تدی بر ) به داخل زمین!

مراسم پرتاب تدی بر به داخل زمین :

از سال 1995 هرساله این مراسم در نزدیکی سال جدید میلادی انجام می شود به صورتی که پس از اولین گل تیم میزبان تمامی تماشاچیان عرو سک های تدی بر را به داخل زمین می اندازند و عروسکها جمع آوری شده و به نیازمندان ویا خیره ها تحویل داده میشود.

0 دیدگاه