ویدیوچک: پنالتی‌های دربی منچستر و مرسی‌ساید

آیتم اختصاصی "ویدیوچک"، به بررسی تصمیمات جنجالی مربوط به داوری در مسابقات فوتبال می‌پردازد.

0 دیدگاه