حضور کریم انصاری فرد و تیم المپیاکوس در یک مدرسه

کریم انصاری فرد و همبازیانش در المپیاکوس به یک مدرسه به نام آگرینیو رفتند و با دانش آموزان آنجا دیدار صمیمانه ای داشتند.

0 دیدگاه