اولین اظهارنظر بهداد سلیمی بعد از شب جنجالی

اختصاصی از آمریکا حمید خرم

1 دیدگاه

  • شهرام قربانی
  • 16 آذر 1396

مگه اگه اون دوضرب و میزد اول میشد همه کارشناسان گفتند حرکت آخرش. خطا بود