حضور دمبله در تمرینات تیم بارسلونا

1 دیدگاه

منتظر دریبل ها و بازیهای زیبات هستیم عثمان از طرف همه بارسایی ها :)