خلاصه بازی آلمان 2 - فرانسه 2

1 دیدگاه

به نظرم آلمان فقط آلمان 2010 خیلی خوب بود یک مهاجم شش دانگ مثل کلوزه کم دارن البته ورنر و واگنر هم بد نیستن ولی اگه مارکو رویس و دعوت کنه خوبه