ویدیوچک: بررسی داوری این هفته لیگ قهرمانان؛ سقوط قهرمان اروپا

آیتم اختصاصی "ویدیوچک"، به بررسی تصمیمات جنجالی مربوط به داوری در مسابقات فوتبال می‌پردازد.

0 دیدگاه