ویدیوچک: انتقاد از داوری‌ها به سود بارسا و مضحک‌ترین کارت قرمز برای یووه

آیتم اختصاصی "ویدیوچک"، به بررسی تصمیمات جنجالی مربوط به داوری در مسابقات فوتبال می‌پردازد.

0 دیدگاه