خلاصه بازی چلسی 3_3 آس رم

1 دیدگاه

چلسی مثه بازی با اتلتیکو بازی نکرد ولی راحت اول میشه تو گروه