گل دقیقه ۸۸ پاناما به کاستاریکا که موجب صعود مستقیم پاناما به جام جهانی و حذف آمریکا شد

4 دیدگاه

  • رسول رستگار
  • 19 مهر 1396

زیبایی بی رقیب فوتبال.

  • محمد اس اس بارسا
  • 19 مهر 1396

گریه گزارشگر اشکم رو درآوورد. چیه این فوتبال...

  • علی طلایی زاده
  • 19 مهر 1396

فوتبال دیوانه کننده است. به همین دلیله که با هیچ ورزشی قابل قیاس نیست.

  • عرفان امیری
  • 23 مهر 1396

حال کردم جنایت کار ترین کشور قرن حذف شد