ویدیوچک: گل آفساید مسی و کارت قرمز صحیح مارسلو

آیتم اختصاصی "ویدیوچک"، به بررسی تصمیمات جنجالی مربوط به داوری در مسابقات فوتبال می‌پردازد.

0 دیدگاه