ویدیوچک | نگاهی بر تجربه جنجالی سیستم ویدیوچک در جام کنفدراسیون‌ها

آیتم اختصاصی "ویدیوچک"، به بررسی تصمیمات جنجالی مربوط به داوری در مسابقات فوتبال می‌پردازد.
 

0 دیدگاه