حواشی خداحافظی محسن ترکی از دنیای داوری

2 دیدگاه

خدارو شکر

  • bahman sharbatkhori
  • 16 دی 1395

بیچاره داوران حداقل حقوقشان زیاد کنین