# خلاصه بازی شالکه

خلاصه بازی دورتموند 4 - شالکه 0
پخش ویدیو 05:45
آلمان - 27 اردیبهشت 1399 - 40634 بازدید

خلاصه بازی دورتموند 4 - شالکه 0