گینه

غنا ۳-۰ گینه
پخش ویدیو 06:41
فوتبال ملی - 12 بهمن 1393 - 3.2K بازدید

غنا ۳-۰ گینه

تونس ۱-۲ گینه
پخش ویدیو 03:36
فوتبال ملی - 12 بهمن 1393 - 3.9K بازدید

تونس ۱-۲ گینه

غنا ۳-۱ گینه
پخش ویدیو 02:21
فوتبال ملی - 23 مهر 1393 - 2.9K بازدید

غنا ۳-۱ گینه

ایران ۱-۲ گینه
پخش ویدیو 04:43
فوتبال ملی - 14 اسفند 1392 - 146.4K بازدید

ایران ۱-۲ گینه