# زنیت

مالاگا ۳-۰ زنیت
پخش ویدیو 02:36
جام باشگاه ها - 29 شهریور 1391 - 4177 بازدید

مالاگا ۳-۰ زنیت

بنفیکا ۲-۰ زنیت
پخش ویدیو 01:55
بازی ها - 3 فروردين 1391 - 1232 بازدید

بنفیکا ۲-۰ زنیت