# زنیت

بنفیکا ۰-۲ زنیت
پخش ویدیو 02:40
جام باشگاه ها - 26 شهریور 1393 - 6938 بازدید

بنفیکا ۰-۲ زنیت

زنیت۱-۱پورتو
پخش ویدیو 02:45
جام باشگاه ها - 16 آبان 1392 - 4538 بازدید

زنیت۱-۱پورتو

پورتو۰-۱زنیت
پخش ویدیو 03:00
جام باشگاه ها - 1 آبان 1392 - 6908 بازدید

پورتو۰-۱زنیت

لیورپول۳-۱زنیت
پخش ویدیو 01:58
جام باشگاه ها - 4 اسفند 1391 - 11637 بازدید

لیورپول۳-۱زنیت