# زنیت

بنفیکا 1-0 زنیت
پخش ویدیو 05:10
جام باشگاه ها - 28 بهمن 1394 - 9040 بازدید

بنفیکا 1-0 زنیت

خنت 2-1 زنیت
پخش ویدیو 02:42
جام باشگاه ها - 19 آذر 1394 - 4328 بازدید

خنت 2-1 زنیت

لیون ۰-۲ زنیت
پخش ویدیو 03:23
جام باشگاه ها - 14 آبان 1394 - 4188 بازدید

لیون ۰-۲ زنیت

والنسیا ۲-۳ زنیت
پخش ویدیو 02:28
جام باشگاه ها - 26 شهریور 1394 - 6791 بازدید

والنسیا ۲-۳ زنیت

بنفیکا ۰-۲ زنیت
پخش ویدیو 02:40
جام باشگاه ها - 26 شهریور 1393 - 6939 بازدید

بنفیکا ۰-۲ زنیت