براگا

مارسی ۱-۰ براگا
پخش ویدیو 02:51
لیگ اروپا - 15 آبان 1394 - 1.5K بازدید

مارسی ۱-۰ براگا

براگا ۳-۲ مارسی
پخش ویدیو 02:01
لیگ اروپا - 1 آبان 1394 - 3.2K بازدید

براگا ۳-۲ مارسی