حواشی

۱۰ گل برتر یورو ۲۰۱۲
پخش ویدیو 03:08
حواشی - 17 تیر 1391 - 69748 بازدید

۱۰ گل برتر یورو ۲۰۱۲

ناکام یورو ۲۰۱۲؟
پخش ویدیو 00:52
حواشی - 14 تیر 1391 - 22061 بازدید

ناکام یورو ۲۰۱۲؟

بعد از ۴ سال
پخش ویدیو 01:29
حواشی - 14 تیر 1391 - 33783 بازدید

بعد از ۴ سال

اختتامیه یورو ۲۰۱۲
پخش ویدیو 01:54
حواشی - 12 تیر 1391 - 41457 بازدید

اختتامیه یورو ۲۰۱۲

و نهایتا ایتالیا !
پخش ویدیو 01:54
حواشی - 12 تیر 1391 - 36756 بازدید

و نهایتا ایتالیا !

جشن قهرمانی اسپانیا
پخش ویدیو 03:04
حواشی - 12 تیر 1391 - 32100 بازدید

جشن قهرمانی اسپانیا

بالون یورو ۲۰۱۲
پخش ویدیو 01:20
حواشی - 10 تیر 1391 - 11204 بازدید

بالون یورو ۲۰۱۲

ادبیات ۳
پخش ویدیو 00:53
حواشی - 8 تیر 1391 - 92492 بازدید

ادبیات ۳

ادبیات ۲
پخش ویدیو 00:55
حواشی - 8 تیر 1391 - 85613 بازدید

ادبیات ۲

ادبیات ۱
پخش ویدیو 01:46
حواشی - 8 تیر 1391 - 97500 بازدید

ادبیات ۱

چگونه بازیکن شدم
پخش ویدیو 02:42
حواشی - 7 تیر 1391 - 28818 بازدید

چگونه بازیکن شدم

Mourinho vs Guardiola
پخش ویدیو 01:31
حواشی - 7 تیر 1391 - 32998 بازدید

Mourinho vs Guardiola