حواشی

صداقت ۱ (جدید)
پخش ویدیو 02:32
حواشی - 29 تیر 1391 - 69142 بازدید

صداقت ۱ (جدید)

خشونت په په
پخش ویدیو 01:14
حواشی - 29 تیر 1391 - 21751 بازدید

خشونت په په

تمام گل های یورو ۲۰۱۲
پخش ویدیو 02:48
حواشی - 28 تیر 1391 - 11609 بازدید

تمام گل های یورو ۲۰۱۲

گل توسط دروازه بان ۳
پخش ویدیو 01:43
حواشی - 28 تیر 1391 - 16218 بازدید

گل توسط دروازه بان ۳

پودولسکی در آرسنال
پخش ویدیو 00:58
حواشی - 27 تیر 1391 - 6800 بازدید

پودولسکی در آرسنال

حرکت عجیب مورینیو
پخش ویدیو 00:23
حواشی - 26 تیر 1391 - 28877 بازدید

حرکت عجیب مورینیو