حواشی

حرکت عجیب مورینیو
پخش ویدیو 00:23
حواشی - 26 تیر 1391 - 28811 بازدید

حرکت عجیب مورینیو

اشتباه رونالدینیو
پخش ویدیو 00:35
حواشی - 23 تیر 1391 - 23253 بازدید

اشتباه رونالدینیو

آ اس رم ۵-۳ ایران
پخش ویدیو 03:19
حواشی - 23 تیر 1391 - 123460 بازدید

آ اس رم ۵-۳ ایران

منچستریونایتد ۷-۱ رم
پخش ویدیو 03:14
حواشی - 22 تیر 1391 - 13512 بازدید

منچستریونایتد ۷-۱ رم

حرکت جالب مورینیو
پخش ویدیو 00:20
حواشی - 21 تیر 1391 - 39883 بازدید

حرکت جالب مورینیو

ادبیات ۴
پخش ویدیو 01:07
حواشی - 19 تیر 1391 - 89136 بازدید

ادبیات ۴

ویژه ۳
پخش ویدیو 01:05
حواشی - 18 تیر 1391 - 36019 بازدید

ویژه ۳