بسکتبال

میامی ۹۰-۹۳ ایندیانا
پخش ویدیو 04:15
بسکتبال - 8 خرداد 1393 - 4982 بازدید

میامی ۹۰-۹۳ ایندیانا

میامی ۸۷-۸۳ ایندیانا
پخش ویدیو 04:12
بسکتبال - 31 اردیبهشت 1393 - 5150 بازدید

میامی ۸۷-۸۳ ایندیانا

ایندیانا ۱۰۷-۹۶ میامی
پخش ویدیو 03:05
بسکتبال - 29 اردیبهشت 1393 - 5421 بازدید

ایندیانا ۱۰۷-۹۶ میامی

بروکلین نتس ۹۴-۹۶ میامی
پخش ویدیو 02:47
بسکتبال - 25 اردیبهشت 1393 - 3744 بازدید

بروکلین نتس ۹۴-۹۶ میامی

میامی ۱۰۲-۹۶ بروکلین نتس
پخش ویدیو 02:57
بسکتبال - 23 اردیبهشت 1393 - 4563 بازدید

میامی ۱۰۲-۹۶ بروکلین نتس