راند اول بوکس روزبهانی

این راند 4 بر 3 به نفع بوکسور قزاقستانی به پایان رسید.

0 نظر