خاویر پاستوره خرید جدید آ اس رم از پاریسی ها

1 نظر

  • رونالدو کبیر
  • 2 تير 1397

نباید میرفت پاریسن ،استعدادی بود نابود شد،امیدوارم تو رم برگرده