نجات جان پرنده توسط ایسکو و پیکه در جریان بازی

2 نظر

  • مجتبی یوسفی
  • 31 خرداد 1397

پیکه ثابت کرد بارسلونا فراتر از یک باشگاست ‌

  • علي رشوند
  • 1 تير 1397

اقا مجتبی؟ کی اینو ثابت کرد؟ با "لایی" ایکه از وحید امیری خورد ؟؟ 😉