دیگو کاستا بهترین بازیکن بازی ایران - اسپانیا

3 نظر

خیلی چرکه...بهترین بازیکن باید وحید امیری میشد با اون لایـــــــــــــــــی

  • منصور معمار
  • 31 خرداد 1397

ببینید انتخاب شدن بهترین بازیکن یه بازی چقد الکیه ،که این وحشی شده بهترین بازیکن ،واقعا مسخره است.

  • احمد ۷۲
  • 31 خرداد 1397

بهترین بازیکن اگه از اسپانیا میخواس بشه اینیستا باید میشد،پاس گل داد چن موقعیت هم ایجاد کرد