گل اول مصر به روسیه (صلاح-پنالتی)

1 نظر

  • احمد ۷۲
  • 30 خرداد 1397

عملا با حذف مصر شانس توپ طلاهم پرید،هرچند قبل از این پریده بود