گل سوم روسیه به مصر (ارتم زیوبا)

1 نظر

  • مهدی سلمان
  • 30 خرداد 1397

تاثير پيروزى تو بازى اول رو روى روسيه ميشه ديد. به اين تيم روسيه هيچكس اميدى نداشت ولى با روحيه اى كه تيم گرفته اين بازى هم جلوى مصر كه به مراتب از عربستان بهتره، پر فروغ ظاهر شد. با اين اوصاف ميشه به امتياز گرفتن تيم ملى خوشبين بود.