گل اول سنگال به لهستان توسط تیاگو کیونک (گل به خودی)

1 نظر

  • باربد قائم شهری
  • 30 خرداد 1397

این گل ، گل به خودی حساب میشه؟؟؟ فاصله دفاع با شوت زن خیلی کم بود !!!