پست کامبیز دیرباز و شوخی با گل به خودی پیکه

کامبیز دیرباز | kambiz dirbaz
داداش روت حساب کردیما!!!! ، ایرانیا قلبا دوست دارن، چهارشنبه شب ثابت کن که دل به دل راه داره🤪 ، به خانواده سلام برسون🙈 ، 💪🏻🇮🇷💪🏻

0 نظر