شیوه استفاده از VAR در دیدار سوئد و کره اشتباه بود!

1 نظر

  • sobhan farrokhnia
  • 28 خرداد 1397

چی میگه این خب اگه ضد حمله کره جنوبی گل میشد باید گلو حساب میکرد بعد میرفت برا var ؟ این جور خو خیلی چرت میشه