وقتی یوونتوس از اولین روز زندگیتان قهرمان باشد...

2 نظر

  • محمد یووه
  • 3 خرداد 1397

بهترین تیم تاریخ جهان

  • بوفون پسر خدا
  • 3 خرداد 1397

از وقتی بدنیا اومدید فقط چه تیمی قهرمان بود؟ یووه بلند تر یییییووووووووووووووهههههههه