خلاصه بازی آ اس رم 1 - شاختار 0

1 نظر

درود بر رم، حال کردم خداییش. دو نماینده ایتالیا صعود کردن.