مهارتهای تدافعی و موثر کیه لینی در یوونتوس

1 نظر

قوی....پر انرژی و متعصب