مارسلو بهترین گل ساز رئال مادرید در سال 2017

مارسلو تا تاریخ 2017/10/12 با 11 پاس گل از کارواخال با 8، کروس با 7 و ایسکو با 6 پاس گل عملکرد بهتری داشته است

0 نظر