پوگبا دست به عصا شد!

پوگبا در جریان بازی مقابل بازل از ناحیه همسترینگ مصدوم شد.

0 نظر