تعظیم قهرمان دو 100 متر جهان مقابل اوسین بولت

جام جهانی دو و میدانی لندن 2017

3 نظر

  • صادق وحدانی
  • 15 مرداد 1396

دم گاتلین گرم خیلی باحاله ....

  • جواد هاشمی
  • 16 مرداد 1396

قهرمان جدیدی که اسطوره دومیدانی جهان رو شکست داده اینقدر متواضعانه رفتار میکنه ملی پوشای کشتی و وزنه برداری و والیبال ما هم ...

  • ahmad minouseresht
  • 23 مرداد 1396

همه انسان ها بخصوص کسانی که مقام دارند باید بدانند که این مقام ها ماندنی نیست. پس هنگامی که در اوج هستند اسیر کبر و غرور نشوند.