رقابت حسن تفتیان با اوسین بولت در مسابقات قهرمانی جهان

کسب مقام پنجمی تفتیان در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان 2017 لندن

سریع ترین مرد ایران با اینکه نتوانست به دور نهایی مسابقات قهرمانی 100 متر جهان صعود کند اما این افتخار را داشت در شب خداحافظی بولت با او در یک خط استارت بزند.

0 نظر