کسب مدال طلای مختاری و برنز عظیمی در پرتاب وزنه معلولین جهان

مسابقات جهانی پارا دو و میدانی لندن 2017

0 نظر