حواشی خنده دار داوران در دنیای فوتبال

1 نظر

  • مأمور مخفی
  • 30 خرداد 1396

بیشترشون مال جاهایی بود که اشتباهات داوری بیشتره؛ انگلیس و اسپانیا